Korsang med Ruth og Emmanuel Waldron

Korsang med Ruth og Emmanuel Waldron

Ruth og Emmanuel Waldron har et stort engasjement og et hjerte for musikk. De skal sammen lede korseminaret på årets sommerfest. Det er bare å glede seg!

De skriver dette:

Vi ønsker å vise dere «the gospel of Jesus» gjennom et utvalg av ulike gospelsanger, og dele med dere hvilken glede og begeistring denne musikken bringer.

Vi kommer til å gå gjennom ulike prinsipper knyttet til korsang, blant annet det å lytte til hverandre for å forstå hvordan hver enkelt stemme bidrar til det helhetlige uttrykket. I tillegg skal vi jobbe med rytmer, bevegelser og harmoni.

Ulik formidling gjennom stemmebruk og kroppsbruk vil også være med på å understreke og forsterke tekst og innhold.

Vi ser frem til fine dager sammen med dere, og vi gleder oss til fremføringen av det vi har lært, på avslutningsmøte. Kanskje det til og med blir mulighet for noen solister til fremføringen!

 

Vi gleder oss!

Ruth og Emmanuel

Hvem er Jesus for deg?

Hvem er Jesus for deg?

SEMINAR: "Hvem er Jesus for deg?" med Lina Talset Blikstad 

Lina jobber som Trosopplærer i Metodistkirken i Larvik og Trosopplæringsrådgiver for Metodistkirken i Norge. Hun er engasjert i barne- og ungdomsarbeid, men er også opptatt av at trosopplæring er en livslang reise som påvirker alle mennesker til enhver tid.

Hun vil i dette seminaret se nærmere på 5 ulike perspektiver og verdensbilder som preger vår forståelse av hvem Jesus er. Dette seminaret er en videreformidling av undervisning som hun selv deltok på under konferansen «Gi Jesus videre» i 2022.

Bibeltime og hverdagstro

Bibeltime og hverdagstro

SEMINAR: "Bibeltime og hverdagstro" med Vigdis-Merete Rønning

En praktisk bibeltime med bibelkoffert og bibelkakeoppskrift.

Dette er en aktiv bibeltime. Vi bruker symboler for å finne fram til kjente og ukjente bibelsteder og samtaler om dem etterpå. Vi reflekterer sammen og knytter det opp mot hverdagstro.

Hvilke bibelsteder viser en engel til? Eller hva med en sau? Kanskje finnes det flere bibelsteder til ett og samme symbol?

Vi jobber sammen, eller alene, om du vil det. Hvert lag får utdelt en koffert med forskjellige symboler og flere bibelsteder. Så skal man finne hvilke bibelsteder som passer til hvilke symbol. Kanskje finnes det flere bibelsteder til ett og samme symbol?

Har vi tid, får dere en bibelsk kakeoppskrift, der dere selv må finne ingrediensene i kakeoppskriften ved å bruke bibelen.  Når det for eksempel skal ha 500 gram av Dom. 14, 18 i kaka di, hva er det du skal ha 500 gram av da?

Denne bibeltimen passer for alle aldre. For deg som kommer alene (her er det lett å bli kjent med andre), eller for deg som har med hele familien eller resten av menigheten. Håper vi ses!     

Reisebrev fra Ukraina

Reisebrev fra Ukraina

SEMINAR:" Reisebrev fra Ukraina" med biskop Christian Alsted

Christian Alsted har besøkt Ukraina flere ganger etter den Russiske invasjonen.

Velkommen til et seminar der han deler sine inntrykk og opplevelser fra denne dagsaktuelle krisen, og om møtene med mennesker som lever i konflikten.

Jesus kommer igjen

Jesus kommer igjen

SEMINAR: "Jesus kommer igjen" med Leif Jacobsen

Dette er tittelen på Leif sin nye bok gitt ut i 2023, og seminaret vil være en presentasjon av boken. Han skriver dette:

Jesus skal komme tilbake!

Bibelens siste bok avslutter med denne proklamasjonen. Det har også vært en sentral del av den kristne menighetens bekjennelse opp igjennom historien. «Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde», sier den apostoliske trosbekjennelsen. «Han skal komme igjen i herlighet og dømme levende og døde, og Hans kongerike skal ikke ha noen ende», sier den nikenske trosbekjennelsen fra år 325.

Min interesse for endetiden og Jesu gjenkomst ble vekket i 1967. Jeg var midt i det teologiske studium på Øverås og fulgte spent med på hendelsene i Midtøsten. Seksdagers krigen kastet endetiden rett i fanget på meg som student og jeg grep med stor interesse fatt i bøker om emnet.

Etter over femti år og utallige timer med undervisning om emnet i menigheter og på bibelskoler i inn- og utland, har jeg selv skrevet bok om det vi innenfor teologien kaller eskatologi – læren om de siste ting.

I dette seminaret ser vi litt nærmere på dette viktige, og ofte misforståtte tema.

Frans av Assisi – en helgen til alle tider

Frans av Assisi – en helgen til alle tider

SEMINAR: «Frans av Assisi – en helgen til alle tider» med Emil Skartveit

Hva kan denne mannen som levde for nesten 800 år siden, si om å leve i dag? Mye!

Bli med på en spennende reise gjennom begreper som tro, hellighet, et liv i enkelthet, sårbarhet, moder jord, poesi og misjon …

Frans av Assisi inspirerer fortsatt det moderne mennesket til etterfølgelse. Til innvielse og gudstjeneste.