Junior

Fra 1.-7. klasse

Mer informasjon vil komme fortløpende utover våren

Junior: YES, jeg er stor nok til å være på leir alene, men det er trygt at det er foresatte i nærheten. Det er mange aktiviteter gjennom dagen. Det vil bli andakt og bibelhistorier som henger sammen med vårt tema på Sommerfesten.  Juniorleiren vil ha fullpakket program gjennom hele dagen, men vil avsluttes for dagen ca. 21.30-22.00. (Nærmere program vil komme.)

Praktisk info

Pris:

 • 600 kr (denne prisen inkluderer kost og losji)

Ankomst torsdag 1.august

 • Ved ankomst til Sommerfesten vil dere bli tatt i mot av et hyggelig velkomst-team. Her vil de voksne få nøkkel til rommet dere skal sove på. Det vil være ledere tilstede på leirbasen fra kl.14.00, så kom gjerne innom området når dere gjør dere kjent med området. 
 • Bespisning:
 • Leirdeltakerne spiser frokost med sine foresatte. Lunsj og middag spises på leir med lederne.

Overnatting:

 • Leirdeltakerne sover på rom med sine foreldre/foresatte.

Tips til pakkeliste:

 • Badetøy, selv om vi er på innlandet vil det uansett bli lek med vann, 
 • Håndklær
 • Bibel eller nytestament
 • Toalettsaker
 • Klær til utebruk (Vi håper på godt vær)
 • Klær til innebruk/gymsal ved dårlig vær
 • Klær til disco.Her det det mulighet for å pynte seg :)

Det er viktig at informasjon om medisiner, allergier og evt. andre tilpasninger gis beskjed om ved påmelding. Det vil i forkant av leiren bli sendt ut et kontaktskjema på mail som skal være returnert innen 15.juli til mbu@metodistkirken.no