Minior

Fra 1 år - 1. klasse

Minior: Minorleiren er frem til man har begynt i 1.klasse. Dette er en myk start på leirlivet siden man må ha med seg en foresatt under samlingene. Her vil man høre enkle historier om Jesus og samtidig kunne leke mye.

Miniorene er samlet på formiddagen samtidig som seminarene. Deltakere på Minior sover og spiser sammen med foresatte.

Pris:

  • 250 kr (denne prisen inkluderer kost og losji. Altså prisen for hele leiren blir kun 250 kr) Eventuelt leie av sengetøy kommer i tillegg.