ljacobsen_0221

SEMINAR: "Jesus kommer igjen" med Leif Jacobsen

Dette er tittelen på Leif sin nye bok gitt ut i 2023, og seminaret vil være en presentasjon av boken. Han skriver dette:

Jesus skal komme tilbake!

Bibelens siste bok avslutter med denne proklamasjonen. Det har også vært en sentral del av den kristne menighetens bekjennelse opp igjennom historien. «Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde», sier den apostoliske trosbekjennelsen. «Han skal komme igjen i herlighet og dømme levende og døde, og Hans kongerike skal ikke ha noen ende», sier den nikenske trosbekjennelsen fra år 325.

Min interesse for endetiden og Jesu gjenkomst ble vekket i 1967. Jeg var midt i det teologiske studium på Øverås og fulgte spent med på hendelsene i Midtøsten. Seksdagers krigen kastet endetiden rett i fanget på meg som student og jeg grep med stor interesse fatt i bøker om emnet.

Etter over femti år og utallige timer med undervisning om emnet i menigheter og på bibelskoler i inn- og utland, har jeg selv skrevet bok om det vi innenfor teologien kaller eskatologi – læren om de siste ting.

I dette seminaret ser vi litt nærmere på dette viktige, og ofte misforståtte tema.